ผู้จัดทำ

นาย จักรินทร์    อรชัย    ชั้น  ม 6/2   เขลที่  6

ชื่อเล่น   ธง มอส

ที่อยู่    บ้านเขลที่   30  หมู่ที่  4   ตำบล  ผักไหม    อำเภอ   ศีขรภูมิ    จังหวัด  สุรินทร์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s